Odnawialne źródła energii i ich obecny udział w rynku

Odnawialne źródła energii

Czym są źródła odnawialnej energii

Odnawialnymi źródłami energii (OZE) określa się sposoby pozyskiwania energii z niewyczerpywalnych źródeł. Oznacza to, że energia pochodząca z OZE nigdy się nie skończy, ponieważ podlega ciągłej regeneracji. Co więcej, korzystanie z odnawialnych źródeł energii nie powoduje emisji dwutlenku węgla, a tym samym nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Do OZE zaliczamy m.in. fotowoltaikę, farmy wiatrowe czy energię geotermalną.

Rosnącą popularność odnawialnych źródeł energii możemy zaobserwować przede wszystkim ze względu na coraz większą świadomość społeczeństwa odnośnie zmian klimatycznych oraz ekologicznym wymiarze OZE, jak i możliwość uzyskania dofinansowań i uniezależnienia się od dostawców energii. 

Fotowoltaika

Rodzaje źródeł odnawialnej energii

OZE wykorzystuje energię z niewyczerpywalnych źródeł Ziemi, do których możemy zaliczyć energię słoneczną, wiatrową, wodną, geotermalną oraz biomasę.

Fotowoltaika

Fotowoltaika to obecnie jedno z najpopularniejszych rozwiązań OZE. Źródłem energii instalacji fotowoltaicznych, które coraz liczniej możemy zaobserwować m.in. na dachach mijanych domów, jest słońce. Umieszczone w panelach fotowoltaicznych ogniwa konwertują pozyskaną energię słoneczną w energię elektryczną.

Wśród zalet inwestycji w przydomową instalację fotowoltaiczną możemy wymienić:

 • możliwość uniezależnienia się od dostawców prądu, 
 • płacenie niższych rachunków,
 • dbanie o środowisko naturalne. 

Ponadto do zakupienia i montażu własnych paneli fotowoltaicznych może zachęcać nas obecność programów finansowania fotowoltaiki, jak Mój Prąd przeznaczony dla osób fizycznych czy Energia Plus, którego odbiorcami są przedsiębiorcy.

Czy opłaca się inwestycja w panele fotowoltaiczne w polskim klimacie? Tak, jak najbardziej. Dobrze dobrana ilość i moc paneli pozwoli nam zaspokoić nasze potrzeby w okresie wiosenno-letnim, a nawet wygenerować nadwyżki energii (jest ona odbierana przez dostawcę sieci, do której jesteśmy podłączeni, lub możemy magazynować ją w akumulatorach).

A jak będzie wyglądać praca instalacji fotowoltaicznych w czasie jesienno-zimowym? Szacuje się, że jesienią wygenerujemy ok. 51%, a zimą 25% energii. Gdy w drugiej części roku zabraknie nam energii, możemy korzystać z wcześniej wyprodukowanej nadwyżki. Jeśli pobieramy ją od dostawcy sieci energetycznej, otrzymamy 80% oddanej energii przy panelach do 5kW i 70% powyżej 5kW. 

Decydując się na inwestycję w instalację fotowoltaiczną warto znaleźć firmę, która zapewni nam kompleksową obsługę, począwszy od doradztwa w zakresie wyboru paneli, przez pomoc z dokumentacją dotacyjną, skończywszy na montażu. Jedną z nich jest SunCurrent, która oferuje zarówno rozwiązania dla osób prywatnych, jak i rozwiązania dla gmin czy przedsiębiorstw.

Energia wiatrowa

Drugim pod względem popularności źródłem energii jest energia wiatrowa. Jak sama nazwa wskazuje energia pozyskiwana jest z wiatru. Ten rodzaj OZE sprawdzi się szczególnie przy domach niskoenergetycznych. Jednak nawet jeśli nie możemy lub nie chcemy ograniczać zużycia energii, własna turbina wiatrowa będzie dobrym rozwiązaniem jako dodatkowe źródło energii.

Do zalet energii wiatrowej możemy zaliczyć:

 • brak konieczności posiadania dużego obszaru wolnej przestrzeni przeznaczonego na wiatraki,
 • darmowa energia pozyskiwana z ekologicznego, odnawialnego źródła,
 • brak emisji dwutlenku węgla,
 • częściowe uniezależnienie się od dostawców.

Nadwyżki generowane przez przydomową elektrownię wiatrową możemy odprowadzać do sieci energetycznej i pobierać ją w razie konieczności.

Za posiadaniem turbin wiatrowych nie przemawia fakt, że generują one hałas, obecność wiatraków ingeruje w trasy migracyjne ptaków i zwiększa poziom ich umieralności oraz stwarza ryzyko uszkodzenia mienia lub odniesienia obrażeń przez ludzi w czasie zimy, gdy wiatraki pokryte są lodem.

Podobnie jak przy fotowoltaice, istnieją programy finansowania turbin wiatrowych, jak Prosument, dzięki którym możemy uzyskać nawet do 100% zwrotu kosztów kwalifikowanych i montażu mikroinstalacji.

Hydroenergia

Hydroenergia, znana również jako energia wodna, do produkcji energii wykorzystuje energię potencjalną wody – moc jej spadku. Dlatego też elektrownia wodna jest skuteczna w momencie, gdy nasza działka jest położona na obszarze wyżynnym lub górskim, co zapewni nam odpowiedni strumień przepływu wody.

Jednak w obliczu coraz częściej pojawiających się susz, pozyskiwanie energii z wody jest mało pewnym rozwiązaniem. Ponadto zimą woda zamarza. Inwestowanie w elektrownię wodną jest raczej rozwiązaniem dla przedsiębiorstw niż osób prywatnych. 

Geotermia

Geotermia, zwana też energią geotermiczną czy geotermalną, nie jest popularnym rozwiązaniem ze względu na utrudnione pozyskiwanie energii, którą czerpie się z wnętrza Ziemi – z gorącej wody, suchych, gorących skał i pary wodnej. Ten sposób pozyskiwania energii jest wykorzystywany przede wszystkim w elektrowniach geotermalnych. 

Im głębszy odwiert, tym wyższa temperatura wody lub skał. Na głębokości 100 m ma ona ok. 10 stopni Celsjusza i sprawdzi się przy pompach ciepła – do ogrzewania wody lub budynku, a także jego chłodzenia. Głębsze odwierty wykonywane są np. w celach rekreacyjnych (baseny termalne) lub dla ciepłowni geotermalnych.

Wydobywanie energii geotermicznej zależy od ukształtowania terenu, rodzaju podłoża i usytuowania wód geotermalnych, stąd często jest to inwestycja bardzo kosztowna. Dla przedsiębiorców istnieje program dofinansowania Polska Geotermia Plus. 

Biomasa

Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji, są to m.in. biopaliwa, odpady rolne, organiczne i przemysłu drzewnego. Biomasa jest najczęściej wykorzystywanym źródłem zielonej energii i dzięki niej wykorzystywane są odpady oraz nieużytki.

Wyróżnia się biomasę stałą (głównie produkty pochodzenia roślinnego np. drzewo, trzcina pospolita), ciekłą (biopaliwa) i gazową (biogaz). Uzyskiwanie energii z biomasy polega na:

 • bezpośrednim spalaniu (zawiera ona mniej szkodliwych pierwiastków niż paliwa kopalne), 
 • fermentacji,
 • zgazowaniu,
 • estryfikacji.

Zaletami biomasy jest:

 • nieszkodliwość dla środowiska,
 • niska cena,
 • dostępność,
 • redukuje ilość odpadów.

Jednak ten rodzaj OZE cechuje się także małą wartością energetyczną oraz niewielką gęstością.

Energia wodna

Udział OZE w rynku

Rosnąca świadomość społeczeństwa o zmianach klimatycznych i naszym wpływie na jego postęp, wyczerpywanie się zasobów Ziemi, jak i powstające programy dofinansowań do tzw. zielonej energii, sprawia, że OZE są coraz częściej wybieranym rozwiązaniem.

Według wskazań Unii Europejskiej udział odnawialnych źródeł energii w finalnej brutto w Polsce powinien wynosić 15%. Tymczasem według danych z ostatnich paru lat okazuje się, że w naszym kraju zamiast wzrastać, ten udział ma raczej tendencję spadkową. I tak kolejno przy całej produkcji energii OZE stanowiło:

 • 11,3% w 2015 r.
 • 11,7% w 2016 r.
 • 10,9% w 2017 r.
 • 8,2% w 2018 r.
 • 10,53% 2019 r.

Możemy zaobserwować wzrost udziału OZE w 2019 roku, jednak jest to wciąż niewystarczające i są przesłanki, że w 2020 roku również nie uda się nam osiągnąć zaleconego procentowego udziału OZE w finalnej konsumpcji energii brutto.

Popularność odnawialnych źródeł energii

Obecność instalacji fotowoltaicznych na dachach domów czy turbin wiatrowych na polach nie jest już niczym zaskakującym. Programy finansowania OZE to tylko jeden z czynników, który zachęca właścicieli domów do wybierania ekologicznych źródeł energii. Posiadając własne instalacje czerpiących z odnawialnych źródeł energii możemy uniezależnić się od dostawców prądu, a tym samym zmniejszyć wysokość płaconych rachunków.